Què és InterNOSTRUM

  Què és interNOSTRUM? interNOSTRUM És un programa de traducció automàtica que produeix gairebé instantàniament (a més de 5000 paraules per segon) traduccions aproximades de textos castellans al català. Es pot adquirir interNOSTRUM? En l’actualitat, interNOSTRUM està concebut com a servidor accessible per internet i no es distribueix per a l’instal·lació en altres ordinadors, peròSeguir leyendo