Què és InterNOSTRUM

 

 • Què és interNOSTRUM?
  interNOSTRUM És un programa de traducció automàtica que produeix gairebé instantàniament (a més de 5000 paraules per segon) traduccions aproximades de textos castellans al català.
 • Es pot adquirir interNOSTRUM?
  En l’actualitat, interNOSTRUM està concebut com a servidor accessible per internet i no es distribueix per a l’instal·lació en altres ordinadors, però no es descarta que en un futur pròxim es pugui distribuir com un CDROM per als sistemes operatius més populars (Windows, Linux). Si es considera que interNOSTRUM no és encara un producte totalment acabat, la seva disposició com servidor d’internet ens permet oferir sempre la millor versió del programa a totes les persones que l’usen.
 • Quant costa interNOSTRUM?
  interNOSTRUM no està a la venda; s’ofereix gratuïtament per internet en dues versions: la versió estàndard, accessible a qualsevol persona, i la versió ‘grans volums’, accessible als empleats de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, als membres de la Universitat d’Alacant , i a un petit grup de col·laboradors externs del programa.
 • Se’m podria enviar un CDROM amb interNOSTRUM?
  De moment interNOSTRUM no està a la venda, però no es descarta que en un futur es distribueixi com un CDROM per als sistemes operatius més populars sobre ordinadors personals.
 • Qui pot usar interNOSTRUM?
  En l’actualitat qualsevol persona pot usar la versió estàndard d’interNOSTRUM a través d’internet; aquesta versió sols es diferencia de la versió ‘grans volums’ en la grandària dels textos que es poden traduir. La versió ‘grans volums’ (sense limitació de grandària) sols està disponible per als empleats de la CAM, per als membres de la Universitat d’Alacant, i per a un reduït grup de col·laboradors externs del programa.
 • En què es diferencia la versió estàndard d’interNOSTRUM de la versió ‘grans volums’?
  L’única diferència és que la versió estàndard (accessible a qualsevol persona) sols permet traduir textos curts.
 • Qui té dret a usar la versió ‘grans volums’ d’interNOSTRUM ?
  La versió ‘grans volums’ (sense limitació de grandària) sols està disponible per als empleats de la CAM, per als membres de la Universitat d’Alacant, i per a un reduït grup de col·laboradors externs.
 • Quina utilitat pot tenir interNOSTRUM?
  interNOSTRUM és útil per a produir, gairebé instantàniament (a unes 5000 paraules per segon, sense comptar els temps d’accés a través d’internet) traduccions aproximades (esborranys) de textos castellans al català. Els textos poden estar en qualsevol dels formats següents: ANSI (text pla), HTML (llenguatge de marques de hipertextos usat en les pàgines d’internet) i RTF (format de text enriquit de Microsoft).
 • Es pot usar interNOSTRUM per a traduir documents de Word?
  Sí, però abans s’ha de guardar el document en format RTF (rich text format o format de text enriquit). Consulteu aquest document si necessiteu més instruccions.
 • Perquè no tradueix algunes pàgines web?
  interNOSTRUM tradueix HTML, però no totes les pàgines que continguen codi Flash o redireccions elaborades amb JavaScript.
 • Es pot usar la sortida d’interNOSTRUM sense corregir?
  Com amb qualsevol programa de traducció automàtica, si es pretén publicar el resultat tal com està, òbviament no. Com qualsevol programa de traducció automàtica, interNOSTRUM pot desconèixer paraules d’un text concret, elegir la traducció errònia per a una paraula o estructura gramatical que té dos interpretacions possibles. La sortida d’interNOSTRUM ha de ser revisada sempre abans de la publicació; en interNOSTRUM treballem perquè la revisió sigui tan lleugera i ràpida com sigui possible, amb l’objectiu que la traducció automàtica amb interNOSTRUM seguida d’una revisió professional sigui molt més ràpida i eficient que una traducció realitzada completament per un professional.
 • Quin és la qualitat de traducció d’interNOSTRUM ?
  Primerament, ha de quedar clar que és difícil definir unívocament la qualitat d’una traducció, ja que aquesta es pot veure afectada per factors com la naturalesa del text original (vocabulari, sintaxi) o el propòsit que es vulgui donar al text traduït. En qualsevol cas, si definim qualitat com el percentatge de text traduït automàticament que no ha de ser corregit perquè sigui una traducció raonablement correcta i acceptable de l’original, ens movem en nivells que oscil·len entre el 85% i el 95% de text correctament traduït. En qualsevol cas, ni l’equip de desenvolupament d’interNOSTRUM, ni la CAM, ni la Universitat d’Alacant accepten cap responsabilitat pels perjudicis morals, econòmics o de qualsevol altra índole que es puguin derivar de l’ús d’interNOSTRUM .
 • Es pot fer que interNOSTRUM generi altres variants del català?
  En l’actualitat, interNOSTRUM genera bé les formes de la variant central del català oriental (la variant estàndard usada a Catalunya) bé les recomanades a la guia de Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes.
 • Com funciona interNOSTRUM?

  El disseny d’interNOSTRUM és molt senzill: es fonamenta en mòduls que van muntant la traducció per etapes, de manera similar a com es munten els automòbils en una cadena de muntatge. Es poden distingir set etapes bàsiques:

  1. Separació del text de la informació de format del document
  2. Anàlisi morfològica de les paraules i les locucions del text.
  3. Elecció (fonamentada en el context i mitjançant procediments estadístics) d’una única anàlisi morfològica en el cas de les paraules que tinguin més d’una (per exemple, cases pot ser el plural de casa o una forma del verb casar).
  4. Determinació de estructures sintàctiques senzilles de més d’una paraula que exigeixen un tractament especial (concordança de gènere i nombre, canvis de preposició, reordenaments) i producció de l’estructura corresponent en la llengua d’arribada, amb consulta del diccionari bilingüe d’equivalències.
  5. Generació de les formes conjugades i flexionades de les paraules i les locucions en la llengua d’arribada.
  6. Apostrofació, contraccions i guionatge de paraules.
  7. Restitució de la informació de format per a obtenir un document traduït amb un format tan semblat com sigui possible al de l’original.

  Aquest funcionament és raonablement potent però senzill, el que permet una programació molt eficient de les etapes i, com a resultat, una velocitat de traducció prop de cinc mil paraules (diverses pàgines) per segon.

 • A vegades les traduccions contenen paraules que no semblen tenir res a veure amb el text original. Per què ocorre això?
  En la major part dels casos, això es deu al fet que una paraula del text de partida pot tenir diverses interpretacions no relacionades entre elles i interNOSTRUM ha elegit la incorrecta, ja que usa un procediment estadístic aproximat per a això. Per exemple, la paraula así pot ser un adverbi o una forma del verb asir les seves traduccions, així i vaig agafar no tenen res a veure i produeixen resultats xocants en cas d’elegir la traducció incorrecta.